Rijopleiding In Stappen (RIS)

Het is bij ons mogelijk de Rijopleiding In Stappen te volgen.

De RIS-methode is een paar jaar geleden geïntroduceerd en uitvoerig getest. De resultaten zijn verbluffend. RIS leidt landelijk tot een 25% hoger slagingspercentage. RIS voorziet hiermee in een gemiddeld landelijk slagingspercentage van zo een 75%.

De opleiding is gestructureerd en kent 4 modules

Module 1: Voertuigbediening en voertuigbeheersing

Aan het einde van deze module kun je alle handelingen uitvoeren zonder er bij hoeven na te denken. Jouw eigen instructeur neemt jou aan het einde van deze module een toets af. Je kunt hier niet voor slagen of zakken, maar geeft je extra informatie over hoe ver je bent.

Module 2: Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssitutaties

Je beoefent nu de in module 1 geleerde handelingen in eenvoudige verkeerssituaties. Jouw eigen instructeur neemt jou aan het einde van deze module een toets af. Je kunt hier niet voor slagen of zakken, maar het geeft je extra informatie over hoe ver je bent.

Module 3: Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en situaties

Je verfijnt hier de handelingen die je in module 1 en 2 hebt geleerd. Module 3 wordt afgerond met een TussenTijdseToets met een examinator van het CBR. Je kunt hier niet voor zakken of slagen. Na deze toets wordt jouw resultaat door de examinator met jou en jouw instructeur besproken. Er wordt aangegeven wat al goed gaat volgens de CBR exameneisen en wat eventueel nog aandacht verdient. Doe je tijdens deze toets je bijzondere verrichtingen goed, dan krijg je hiervoor vrijstelling voor je definitieve rij-examen. En dat is mooi meegenomen! Groot voordeel voor jou is tevens dat je op deze manier al kennis maakt met hoe het op het CBR gaat en hoe een examinator te werk gaat.

Module 4: Veilige en verantwoorde verkeersdeelname

Het gaat in deze module om het kunnen toepassen van al het in module 1,2 en 3 geleerde. Zodra je module 4 beheerst, ben je als aspirant-automobilist berekend op de verkeerstaak. "Je bent er klaar voor!" Vervolgens volgt in overleg met jou het CBR-examen.

Gedurende de gehele opleiding wordt de voortgang bijgehouden in jouw RIS-lesboek en op de Instructiekaart van de instructeur. Hierdoor weet je altijd waar je staat. Alle rijvaardigheids-handelingen van modules 1 t/m 4 staan beschreven (scripts) in het lesboek. Zo kun je thuis altijd nog dingen nalezen en je voorbereiden op de volgende les.

 

Rijden in Stappen (R.I.S.)Verkeersschool Jungen is een SRB-erkende rijschool